Changzhou at a glance

more Changzhou maps

City Name: Changzhou
Population: 4686800
Location: No.155 North Lihua Road , Changzhou City ,Jiangsu Province
Features: Tianmu Lake,Hongmei Park
Area Code: 0519
Zip Code: 213004