Daqing at a glance

more Daqing maps

City Name: Daqing
Population: 2900000
Location: No.125 Jian She Road, Sa Er Tu District, Da Qing City, Heilongjiang Province.
Features: Daqing Oilfield
Area Code: 0459
Zip Code: 163000