Dongguan at a glance

more Dongguan maps

City Name: Dongguan
Population: 8254800
Location: No.1 Zhu Shan Guan Wen Road, Dong Cheng District, Dong Guan City, Guangdong Province
Features: Humen Fort
Area Code: 0769
Zip Code: 523000

<