Fuzhou at a glance

more Fuzhou maps

City Name: Fuzhou
Population: 4000000
Location: 318 Jie Kou Road, Chong Ren County, Jiangxi Province
Features: Liukeng village
Area Code: 0794
Zip Code: 344200