Fuzhou at a glance

more Fuzhou maps

City Name: Fuzhou
Population: 4000000
Location: 1688 Wenchang Avenue, Fuzhou City, Jiangxi Province
Features: Poyang Lake
Area Code: 0794
Zip Code: 344000