Ganzhou at a glance

more Ganzhou maps

City Name: Ganzhou
Population: 9267000
Location: 73 Nan Yuan Road, Qin Jiang Town, Shi Cheng County, Jiangxi Province
Features: Tungsten,Rare Earth
Area Code: 0797
Zip Code: 342700