Hangzhou at a glance

more Hangzhou maps

City Name: Hangzhou
Population: 8844000
Location: No.369 Tian Mu Shan Road, Xihu District, Hangzhou City
Features: West Lake
Area Code: 0571
Zip Code: 310000