Huangshi at a glance

more Huangshi maps

City Name: Huangshi
Population: 2429318
Location: 11 Qi Pan Shan Lane, Da Ye City, Hubei Province China
Features: Huangshi National Mine Park
Area Code: 0714
Zip Code: 435100