Huangshi at a glance

more Huangshi maps

City Name: Huangshi
Population: 2429318
Location: 46 Ling Yuan Avenue, Xing Guo Town, Yangxin County, Hubei Province
Features: Huangshi National Mine Park
Area Code: 0714
Zip Code: 435200