Huizhou at a glance

more Huizhou maps

City Name: Huizhou
Population: 4633600
Location: Lian Hua Di, Beside No.5 Elementary School(100 Meters), Hui Dong County, Guangdong Province
Features: Shuangyue Bay
Area Code: 0752
Zip Code: 516300