Huizhou at a glance

more Huizhou maps

City Name: Huizhou
Population: 4633600
Location: 12 San Xin Bei Road, Jiang Bei Hui Cheng District, Hui Zhou City, Guangdong Province
Features: Xunliao Bay
Area Code: 0752
Zip Code: 516000