Jiangmen at a glance

more Jiangmen maps

City Name: Jiangmen
Population: 4450000
Location: No. 32 Ren Min Road, Shan Ping Town, He Shan City, Guangdong Province
Features: Da Ao Guan Di Temple
Area Code: 0750
Zip Code: 529700

<