Jiangmen at a glance

more Jiangmen maps

City Name: Jiangmen
Population: 4450000
Location: No. 30 Xin'an Road San Bu Xinchang, Kaiping City,Guangdong Province
Features: The Diaolou
Area Code: 0750
Zip Code: 529300