Jinchang at a glance

more Jinchang maps

City Name: Jinchang
Population: 460000
Location: Qian An Road, Jin Chuan District, Jin Chang City, Gansu Province
Features: Badain Jaran Desert
Area Code: 0935
Zip Code: 737100

<