Jincheng at a glance

more Jincheng maps

City Name: Jincheng
Population: 2279100
Location: No.1208 Zhong Yuan Xi Street, Jin Cheng City, Shanxi Province.
Features: White Horse Temple
Area Code: 0356
Zip Code: 048000