Jingdezhen at a glance

more Jingdezhen maps

City Name: Jingdezhen
Population: 1700000
Location: 1 Ai Xin Lane,Zi Jing Road,Jing De Zhen City, Jiangxi Province
Features: china, Longhu Mountain,
Area Code: 0798
Zip Code: 333000