Jinzhong at a glance

more Jinzhong maps

City Name: Jinzhong
Population: 4360000
Location: 78 Dao Bei Xi Jie, Yu Ci District Jin Zhong City, Shanxi Province
Features: Qiao's Compound
Area Code: 0354
Zip Code: 030600