Jiujiang at a glance

more Jiujiang maps

City Name: Jiujiang
Population: 4773100
Location: 23 Li Jia Long Nan Road, Jiujiang City, Jiangxi Province
Features: Lushan mountain
Area Code: 0792
Zip Code: 332000

<