Laibin at a glance

more Laibin maps

City Name: Laibin
Population: 2099700
Location: Jing Qiao Road, Xing Bin District, Lai Bin City, Guangxi Province, 546100
Features: Wu Xuan Bai Ya Grand Canyon
Area Code: 0772
Zip Code: 546100