Meizhou at a glance

more Meizhou maps

City Name: Meizhou
Population: 5213500
Location: No.155 Shang Da Tang, Zhou Xi Village, Jin Shan Neighborhood Office, Mei Jiang District, Mei Zhou City, Guangdong Province
Features: Lingguang Temple
Area Code: 0753
Zip Code: 514021