Nanping at a glance

more Nanping maps

City Name: Nanping
Population: 3040000
Location: No.92 Xing Wu Road, Wu Yi Shan City, Fujian province
Features: Mount Wuyi
Area Code: 0599
Zip Code: 354300