Sanming at a glance

more Sanming maps

City Name: Sanming
Population: 2667200
Location: No.1 Song Zi Tan, South Changxin Street Long Jin Zhen Qing Liu County, San Ming City, Fujian province.
Features: Wuyi Mountains
Area Code: 0598
Zip Code: 365300