Shuozhou at a glance

more Shuozhou maps

City Name: Shuozhou
Population: 1714800
Location: No.69 Gu Bei Xi Street Shuo Zhou City, Shanxi Province
Features: Yingxian Wood Tower
Area Code: 0349
Zip Code: 036000