Suzhou at a glance

more Suzhou maps

City Name: Suzhou
Population: 10654000
Location: YangHui Zhen, ZhangJiaGang
Features: Two island
Area Code: 0512
Zip Code: 215600