Suzhou at a glance

more Suzhou maps

City Name: Suzhou
Population: 10654000
Location: No. 185, Maanshan Road, Kunshan city, Jiangsu Province
Features: Yangcheng Lake
Area Code: 0512
Zip Code: 215300