Suzhou at a glance

more Suzhou maps

City Name: Suzhou
Population: 10654000
Location: No.700 Xinfu Road, Xiangcheng District, Suzhou City
Features: Hanshan Temple
Area Code: 0513
Zip Code: 226000