Suzhou at a glance

more Suzhou maps

City Name: Suzhou
Population: 10654000
Location: No.369, Longxiang Road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou
Features: Hanshan Temple
Area Code: 0512
Zip Code: 215000