Yangjiang at a glance

more Yangjiang maps

City Name: Yangjiang
Population: 2710000
Location: No.10 Yang Quan Street, Ming Zhu Xin Cheng District, Yang Xi County, Guangdong Province
Features: Moon Bay
Area Code: 0662
Zip Code: 529800