Yangjiang at a glance

more Yangjiang maps

City Name: Yangjiang
Population: 2710000
Location: No.57 Bei Huan Road, Jiang Cheng District, Yang Jiang City, Guangdong Province
Features: The East Silver Beach
Area Code: 0662
Zip Code: 529500