Yangzhou at a glance

more Yangzhou maps

City Name: Yangzhou
Population: 4598448
Location: No.759 Zhen Zhu Yu Wan Road ,Wan Tou Town,Yangzhou City
Features: Slender West Lake
Area Code: 0514
Zip Code: 225006