Yichun at a glance

more Yichun maps

City Name: Yichun
Population: 5500000
Location: 2 Minfu Lane,Ding Jiang Xi Road, Tonggu County, JiangxiProvince
Features: Coalfield,Copper
Area Code: 0795
Zip Code: 336200