Yichun at a glance

more Yichun maps

City Name: Yichun
Population: 5500000
Location: Gong Jia Ping, Qiao Xi Town, Yifeng County, Jiangxi Province
Features: Mingyue Mountain
Area Code: 0795
Zip Code: 336300