Yueyang at a glance

more Yueyang maps

City Name: Yueyang
Population: 780,000
Location: Min Zheng Yuan, Xiang Yin City, Hunan Province
Features: Yuezhou Celadon
Area Code: 0730
Zip Code: 414600