Zhangjiakou at a glance

more Zhangjiakou maps

City Name: Zhangjiakou
Population: 4680000
Location: Beilin Area, Wanliu Park, Xuanhua District, Zhangjiakou City, Hebei Province.
Features: Bashang plain
Area Code: 0313
Zip Code: 075000