Zhanjiang at a glance

more Zhanjiang maps

City Name: Zhanjiang
Population: 7109200
Location: No.163 Xu Hai Road, Xu Chen Town, Xu Wen County, Zhanjiang City, Guangdong Province
Features: The southernmost point of mainland China
Area Code: 0759
Zip Code: 524100