Zhanjiang at a glance

more Zhanjiang maps

City Name: Zhanjiang
Population: 7109200
Location: No. 2 Chi Kan Nong Lin Er Road, Zhan Jiang City, Guangdong Province
Features: Donghai Island
Area Code: 0759
Zip Code: 524001