Zhanjiang at a glance

more Zhanjiang maps

City Name: Zhanjiang
Population: 7109200
Location: Liangfa Village Qiaodong Development Region, Da Shan Jiang Town, WuChuan
Features: Clay Sculpture
Area Code: 0759
Zip Code: 524552