Zhongshan at a glance

more Zhongshan maps

City Name: Zhongshan
Population: 3120900
Location: No.39 Yueyin street Yue lai nan Road Shiqi district, Zhong Shan City, Guangdong Province.
Features: The Former Residence of Sun Yat-sen
Area Code: 0760
Zip Code: 528400